Proff

Nyköpings Blås Tonwerkstan AB

Org.nr556621-7773
AdressMurklevägen 12, 611 63 Nyköping

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdatum

2022-07-01

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

Slutdatum

2023-06-30

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

LÖNER & UTDELNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning202153151166140
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−148−120−139−87−119
Rörelseresultat efter avskrivningar531694322
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader0−3−7−9−11
Resultat efter finansnetto521333412
Resultat före skatt521333412
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat521333412

BALANSRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar1111111823
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar1111111823
Färdiga varor och handelsvaror106147205254292
Kundfordringar0392171
Kassa och bank232538265
Summa omsättningstillgångar199296366414465
Summa tillgångar210307377432488
Summa fritt eget kapital9−43−56−59−92
Summa eget kapital210158145142109
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder0140219256325
Leverantörsskulder000029
Summa kortfristiga skulder010123354
Summa eget kapital och skulder210307377432488
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Nyköpings Blås Tonwerkstan AB

Org.nr 556621-7773

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter