Proff

O.S.S Optik Stockholm Söder AB

Org.nr556700-2042
AdressRenstiernas gata 13, 116 28 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdatum

2022-07-01

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

Slutdatum

2023-06-30

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

LÖNER & UTDELNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning15 86214 00210 9838 5388 539
Avskrivningar och nedskrivningar−101−213−223−224−280
Summa rörelsekostnader−12 595−10 589−8 866−7 434−7 601
Rörelseresultat efter avskrivningar3 2663 4132 1181 105938
Finansiella intäkter169200
Finansiella kostnader0−1−14−14−1
Resultat efter finansnetto3 2823 4212 1061 091938
Resultat före skatt2 4823 1711 6068411 088
Skatt på årets resultat−527−663−349−188−281
Årets resultat1 9552 5081 257653807

BALANSRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar416199212387610
Finansiella anläggningstillgångar2761 2761 2551 24054
Summa anläggningstillgångar6911 4751 4681 626664
Färdiga varor och handelsvaror1 9911 8891 2981 1231 114
Kundfordringar34716217977203
Kassa och bank3 0443 2132 4791 655977
Summa omsättningstillgångar5 8825 4393 9662 9072 330
Summa tillgångar6 5746 9135 4344 5342 994
Summa fritt eget kapital2 0283 4732 9652 7082 055
Summa eget kapital2 1283 5733 0652 8082 155
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder0003670
Leverantörsskulder664620503350229
Summa kortfristiga skulder2 6462 3411 6191 109839
Summa eget kapital och skulder6 5746 9135 4344 5342 994
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

O.S.S Optik Stockholm Söder AB

Org.nr 556700-2042

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter