Proff

One 4 Event AB

Org.nr556673-0015
AdressMjöhultsvägen 376, 26394 Mjöhult

One4Event är en helhetsleverantör inom evenemangsbranschen. Vi erbjuder våra kunder ett omfattande serviceutbud från standardpaket till skräddarsydda lösningar. Vi följer och underlättar hela processen så att våra kunder kan fokusera på sitt evenemang.

Stora evenemang kräver mycket planering. Vi har gott om erfarenhet inom detta område och kan dela med oss av idéer, inspiration och tips. Vi tar också hand om leverans, montering, nedmontering och hämtning. Allt för att våra kunder ska känna sig trygga och ha gott om tid att fokusera på sin egen verksamhet.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning10 0000000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning49 37550 62025 48016 96050 428
Avskrivningar och nedskrivningar−2 331−2 721−2 714−3 014−2 293
Summa rörelsekostnader−44 334−49 543−24 423−20 113−46 763
Rörelseresultat efter avskrivningar5 0411 0791 057−3 1533 666
Finansiella intäkter14 9463421
Finansiella kostnader−442−1 023−1 034−909−1 223
Resultat efter finansnetto19 5465927−4 0602 443
Resultat före skatt19 5465927−3 5052 443
Skatt på årets resultat−625000−538
Årets resultat18 9215927−3 5051 905

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar3 84923 26620 52422 41427 043
Finansiella anläggningstillgångar14 839230500150
Summa anläggningstillgångar18 68823 49620 57422 41427 193
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar2 6171 8262 0148834 011
Kassa och bank2 78625439496
Summa omsättningstillgångar6 9822 9114 5434 0405 792
Summa tillgångar25 67026 40725 11726 45432 984
Summa fritt eget kapital20 7181 6421 5001 3904 812
Summa eget kapital20 8233 4023 3433 3166 821
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder02 54315 22616 43514 857
Leverantörsskulder8742 4011 7292 0232 392
Summa kortfristiga skulder4 84620 4626 5476 70310 752
Summa eget kapital och skulder25 67026 40725 11726 45432 984
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

One 4 Event AB

Org.nr 556673-0015

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter