Proff

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Org.nr559036-5697
AdressKansligatan 1, 703 61 Örebro

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning6 1166 0616 0846 1256 004
Avskrivningar och nedskrivningar0−9−10−13−13
Summa rörelsekostnader−6 112−5 404−4 731−5 885−6 689
Rörelseresultat efter avskrivningar46561 352240−686
Finansiella intäkter00010
Finansiella kostnader−10−1−1−2
Resultat efter finansnetto36561 352240−687
Resultat före skatt20494997206−218
Skatt på årets resultat−19−106−231−230
Årets resultat1388766183−218

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar0092437
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar0092437
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00821230
Kassa och bank3 3773 4953 0491 6241 456
Summa omsättningstillgångar3 6713 6403 2031 9271 670
Summa tillgångar3 6713 6403 2121 9511 707
Summa fritt eget kapital2 5492 5482 1601 3951 212
Summa eget kapital2 5992 5982 2101 4451 262
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder179224201240185
Summa kortfristiga skulder522476598458430
Summa eget kapital och skulder3 6713 6403 2121 9511 707
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Org.nr 559036-5697

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter