Proff

Parfait Förvaltningsaktiebolag

Org.nr556730-4380
AdressEkensbergsvägen 117, 117 69 Stockholm

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD300250250250250
Löner övriga0----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning15 06715 29614 83915 04414 818
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader00000
Rörelseresultat efter avskrivningar−11 027−11 097−10 008−9 926−10 199
Föreslagen utdelning15 00014 500016 00014 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter0235 0006 00000
Räntekostnader och liknande resultatposter00−13−278−610
Resultat efter finansiella tillgångar−11 027223 903−4 021−10 204−10 809
Resultat före skatt−3234 9975 997−3−3
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat−3234 9975 997−3−3

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar2915948981 2021 508
Finansiella anläggningstillgångar266 728266 72861 22861 22861 228
Summa anläggningstillgångar267 019267 32262 12662 43062 734
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar006867129
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar6 2475 6505 5185 9605 721
Summa tillgångar273 266272 97267 64468 39068 456
Summa fritt eget kapital221 490235 99215 99525 99740 000
Summa eget kapital221 990236 49216 49526 49740 500
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder3623043156 135623
Summa kortfristiga skulder50 98535 90650 33140 96927 184
Summa eget kapital och skulder273 266272 97267 64468 39068 455
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Parfait Förvaltningsaktiebolag

Org.nr 556730-4380

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter