Proff

Per Frisk Kapitalförvaltning AB

Org.nr559131-5519
AdressBIRGER JARLSGATAN 82, 114 20 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdatum

2022-10-01

2021-10-01

2020-10-01

2019-10-01

2018-10-01

Slutdatum

2023-09-30

2022-09-30

2021-09-30

2020-09-30

2019-09-30

LÖNER & UTDELNING

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD----0
Löner övriga----0
Föreslagen utdelning195188183178346

RESULTATRÄKNING

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−12−13−11−10−14
Rörelseresultat efter avskrivningar−12−13−11−10−14
Finansiella intäkter3140442940
Finansiella kostnader00000
Resultat efter finansnetto1939131−126
Resultat före skatt1929431−126
Skatt på årets resultat−4−61−4−2−6
Årets resultat1523327−320

BALANSRÄKNING

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar356356356356356
Finansiella anläggningstillgångar226226571652936
Summa anläggningstillgångar5835839271 0081 293
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank40563986156224
Summa omsättningstillgångar46663986156224
Summa tillgångar1 0491 2211 0141 1651 517
Summa fritt eget kapital8281 0019501 1021 451
Summa eget kapital8781 0511 0001 1521 501
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder7474131315
Summa eget kapital och skulder1 0491 2211 0141 1651 517
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Per Frisk Kapitalförvaltning AB

Org.nr 559131-5519

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter