Proff

Per Frisk Kapitalförvaltning AB

Org.nr559131-5519
AdressBIRGER JARLSGATAN 82, 114 20 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-092021-092020-092019-092018-09
Startdatum

2021-10-01

2020-10-01

2019-10-01

2018-10-01

2017-10-31

Slutdatum

2022-09-30

2021-09-30

2020-09-30

2019-09-30

2018-09-30

LÖNER

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---00
Löner övriga---00

RESULTATRÄKNING

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−13−11−10−14−9
Rörelseresultat efter avskrivningar−13−11−10−14−9
Utdelningar1881831783460
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter404429401 445
Räntekostnader och liknande resultatposter00000
Resultat efter finansiella tillgångar39131−1261 436
Resultat före skatt29431−1261 436
Skatt på årets resultat−61−4−2−6−5
Årets resultat23327−3201 431

BALANSRÄKNING

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar356356356356356
Finansiella anläggningstillgångar226571652936936
Summa anläggningstillgångar5839271 0081 2931 293
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank63986156224200
Summa omsättningstillgångar63986156224200
Summa tillgångar1 2211 0141 1651 5171 493
Summa fritt eget kapital1 0019501 1021 4511 431
Summa eget kapital1 0511 0001 1521 5011 481
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder7413131512
Summa eget kapital och skulder1 2211 0141 1651 5171 493

Ladda ner gratis årsredovisning

Per Frisk Kapitalförvaltning AB

Org.nr 559131-5519

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter