Proff

Pizzeria Milano i Arvika AB

Org.nr559063-8739
AdressFryksdalsvägen 8, 671 42 Arvika

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning40200080

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning2 8702 6142 5452 8003 083
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−2 748−2 550−2 416−2 956−2 986
Rörelseresultat efter avskrivningar12163130−15597
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader−3−3−3−10
Resultat efter finansnetto11860126−15697
Resultat före skatt11860126−15697
Skatt på årets resultat−27−1300−24
Årets resultat9147126−15673

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00000
Färdiga varor och handelsvaror323429209
Kundfordringar00000
Kassa och bank28918916572270
Summa omsättningstillgångar340256251148300
Summa tillgångar340256251148300
Summa fritt eget kapital10332−15−14195
Summa eget kapital1538235−91145
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder28436310025
Leverantörsskulder8133504955
Summa kortfristiga skulder159132153139130
Summa eget kapital och skulder340256251148300
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Pizzeria Milano i Arvika AB

Org.nr 559063-8739

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter