Proff

Ramsbury Invest AB

Org.nr556423-5769
AdressDrottninggatan 50, 111 21 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-112021-112020-112019-112018-11
Startdatum

2021-12-01

2020-12-01

2019-12-01

2018-12-01

2017-12-01

Slutdatum

2022-11-30

2021-11-30

2020-11-30

2019-11-30

2018-11-30

LÖNER & UTDELNING

2022-112021-112020-112019-112018-11
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning286 356292 20000298 044

RESULTATRÄKNING

2022-112021-112020-112019-112018-11
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−166 974−182 477−132 066−138 603−111 758
Rörelseresultat efter avskrivningar−166 974−182 477−132 066−138 603−111 758
Finansiella intäkter8 436 0018 434 4992 228 30610 526 11910 471 008
Finansiella kostnader−5 279−5 764−864 748−1 128−2 181
Resultat efter finansnetto8 263 7488 246 2581 231 49210 386 38810 357 069
Resultat före skatt7 845 7497 959 6581 189 9929 927 4889 619 717
Skatt på årets resultat−392 759−346 901−232 017−458 725−556 963
Årets resultat7 452 9907 612 757957 9759 468 7639 062 754

BALANSRÄKNING

2022-112021-112020-112019-112018-11
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar91 774 12982 708 67876 386 19371 930 83866 170 685
Summa anläggningstillgångar91 774 12982 708 67876 386 19371 930 83866 170 685
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank1 111 9452 495 674804 5902 349 3902 168 618
Summa omsättningstillgångar3 766 0705 377 1383 928 4987 725 6543 483 873
Summa tillgångar95 540 19988 085 81680 314 69179 656 49269 654 558
Summa fritt eget kapital91 992 74385 118 31077 505 55376 547 57867 376 859
Summa eget kapital92 021 96385 147 53077 534 77376 576 79867 406 079
Summa avsättningar2 4221 9671 464972475
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder24 061003450
Summa kortfristiga skulder294 614133 119261 854603 622231 804
Summa eget kapital och skulder95 540 19988 085 81680 314 69179 656 49269 654 558
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Ramsbury Invest AB

Org.nr 556423-5769

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter