Proff

Restaurang Tennstopet

Org.nr556092-6742
AdressDalag. 50, 10232 STOCKHOLM

1867 öppnade f.d. fanjunkaren Sven Gustaf Högberg biljardsalong i fastigheten Fredsgatan 9. Verksamheten förvandlades snart till källare, belägen i kvarteret Rosenbads nordvästra hörn, mot Konstakademien. I början av 1870-talet bytte rörelsen namn till Rosenbads Schweizeri vilket innebar en inriktning på konditoriservering i samband med utskänkning av vin och likörer. Efter en tid upphörde konditoriförsäljningen för att ersättas av en enklare matservering tillsammans med vin- och spritförsäljning. 1881 övertogs rörelsen av Hedvig Ulrika Sjöberg under vars ledning näringsstället blev både populärt och livligt frekventerat.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning74 18560 83134 30043 19840 790
Avskrivningar och nedskrivningar−1 534−1 568−1 266−522−717
Summa rörelsekostnader−67 060−55 091−30 710−38 131−36 774
Rörelseresultat efter avskrivningar7 1265 7393 5895 0674 018
Utdelningar10 0000002 617
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter70000
Räntekostnader och liknande resultatposter−292−307−279−48−73
Resultat efter finansiella tillgångar6 8415 4323 3115 0193 944
Resultat före skatt6 8415 4322 5113 7703 561
Skatt på årets resultat−1 416−1 121−540−811−786
Årets resultat5 4254 3111 9712 9592 775

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar4 4985 6567 1651 4031 545
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar4 4985 6567 1651 4031 545
Färdiga varor och handelsvaror1 5141 420982475728
Kundfordringar724354 23969
Kassa och bank1 6066 9164 9481 9791 120
Summa omsättningstillgångar40 90336 11528 72324 17017 408
Summa tillgångar45 40141 77035 88825 57318 953
Summa fritt eget kapital14 9129 4875 1763 2052 864
Summa eget kapital15 3929 9675 6563 6853 344
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder2 9814 5286 29801 000
Leverantörsskulder2 9912 3272 9671 9712 025
Summa kortfristiga skulder24 97825 22421 88320 63814 609
Summa eget kapital och skulder45 40141 77035 88825 57318 953
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Restaurang Tennstopet

Org.nr 556092-6742

Profile-7025013

Företagets länkar

Öppningstider

Måndag
11:30 - 24:00
Tisdag
11:30 - 24:00
Onsdag
11:30 - 24:00
Torsdag
11:30 - 24:00
Fredag
12:00 - 24:00
Söndag
12:00 - 24:00

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter