Proff

Risk Pilot AB

Org.nr556634-8453
AdressVästra Järnvägsgatan 3, 111 64 Stockholm

Risk Pilot är ett konsultbolag som hjälper företag att utveckla och konstruera säkra och lönsamma verksamheter, system och produkter. Det gör vi genom att tillsammans med dig som kund identifiera och analysera tekniska, organisatoriska och ekonomiska risker – för att därefter kunna ta fram en effektiv åtgärdsplan. Vi har självklart gedigna kunskaper om lagar, standarder och branschpraxis och hjälper dig att dokumentera processen för myndigheter och andra intressenter.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD----0
Löner övriga----0
Föreslagen utdelning4 8285 8294 7082 3833 768

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning42 11435 48332 29834 77134 310
Avskrivningar och nedskrivningar000−2−14
Summa rörelsekostnader−35 951−28 107−26 292−28 658−29 446
Rörelseresultat efter avskrivningar6 1637 3766 0056 1134 864
Finansiella intäkter67843
Finansiella kostnader−1−5−3−1−1
Resultat efter finansnetto6 1677 3786 0106 1164 866
Resultat före skatt6 1687 3796 0106 1164 866
Skatt på årets resultat−1 340−1 550−1 302−1 349−1 098
Årets resultat4 8285 8294 7084 7673 768

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00002
Finansiella anläggningstillgångar625625625625625
Summa anläggningstillgångar625625625625627
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar11 8509 8694 83010 0827 723
Kassa och bank5 0148 25210 4114 2374 708
Summa omsättningstillgångar18 63919 13816 10515 99714 164
Summa tillgångar19 26419 76316 73016 62214 791
Summa fritt eget kapital8 3229 4607 8638 1587 446
Summa eget kapital9 24710 3488 6398 9268 213
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder1 2439381 0711 427754
Summa kortfristiga skulder10 0179 4148 0917 6956 578
Summa eget kapital och skulder19 26419 76316 73016 62214 791
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Risk Pilot AB

Org.nr 556634-8453

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus
Profile-7056414

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter