Proff

Ronéus Frisk AB

Org.nr559180-5709
AdressSjöviksvägen 2, 185 94 Vaxholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2018-11-19

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1555742420544
Avskrivningar och nedskrivningar−13−13−12−8−9
Summa rörelsekostnader−155−131−143−357−313
Rörelseresultat efter avskrivningar0−74−10163232
Föreslagen utdelning038000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter10000
Räntekostnader och liknande resultatposter00000
Resultat efter finansiella tillgångar1−74−10163232
Resultat före skatt1−74−10163231
Skatt på årets resultat000−23−58
Årets resultat1−74−10140173

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar1023302331
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar1023302331
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar0000135
Kassa och bank655395246130
Summa omsättningstillgångar10789155324305
Summa tillgångar117113185347336
Summa fritt eget kapital138112213173
Summa eget kapital5188162263223
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder00003
Summa kortfristiga skulder66252384113
Summa eget kapital och skulder117113185347336
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Ronéus Frisk AB

Org.nr 559180-5709

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter