Proff

SA Revision AB

Org.nr556871-1138
AdressVidegatan 8, 534 31 Vara

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning3 4670002 190

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning22 51420 05018 81217 65016 585
Avskrivningar och nedskrivningar−474−274−209−134−136
Summa rörelsekostnader−17 851−16 554−14 849−13 973−13 639
Rörelseresultat efter avskrivningar4 6633 4963 9633 6772 946
Finansiella intäkter34332
Finansiella kostnader−290−186−138−81−64
Resultat efter finansnetto4 3763 3133 8283 5992 884
Resultat före skatt4 3763 3133 8273 5982 883
Skatt på årets resultat−841−636−821−736−764
Årets resultat3 5352 6773 0062 8622 119

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar14 42812 1479 9853 7003 640
Finansiella anläggningstillgångar00111
Summa anläggningstillgångar14 42812 1479 9863 7013 641
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar2 1611 9032 0611 8942 213
Kassa och bank1 9261 6342 5084 5473 026
Summa omsättningstillgångar7 6346 7787 3329 0367 528
Summa tillgångar22 06218 92517 31812 73711 169
Summa fritt eget kapital4 0553 3203 4433 2372 565
Summa eget kapital4 5553 8203 9433 7373 065
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder12 53910 2878 9555 3604 450
Leverantörsskulder4691 432426232116
Summa kortfristiga skulder4 9684 8174 4203 6403 654
Summa eget kapital och skulder22 06218 92517 31812 73711 169
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

SA Revision AB

Org.nr 556871-1138

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter