Proff
Proff

Samtrans Omsorgsresor AB

Org.nr556291-1965
AdressKorta gatan 7, 171 54 Solna

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-022022-022021-022020-022019-02
Startdatum

2022-03-01

2021-03-01

2020-03-01

2019-03-01

2018-01-01

Slutdatum

2023-02-28

2022-02-28

2021-02-28

2020-02-28

2019-02-28

LÖNER

2023-022022-022021-022020-022019-02
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

3 312

9 977

2 405

2 021

2 253

Löner övriga

52 560

120 648

60 469

39 242

45 142

RESULTATRÄKNING

2023-022022-022021-022020-022019-02
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

791 417

2 043 595

1 065 595

722 853

802 919

Avskrivningar och nedskrivningar

−5 754

−5 509

−3 591

−3 118

−2 983

Summa rörelsekostnader

−734 114

−1 450 676

−802 167

−647 454

−760 355

Rörelseresultat efter avskrivningar

57 303

592 919

263 428

75 399

42 564

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

3 956

0

5

21

78

Räntekostnader och liknande resultatposter

−72

−84

−61

−9

−1

Resultat efter finansiella tillgångar

61 187

592 835

263 372

75 411

42 641

Resultat före skatt

−47 911

229 882

6 472

9 068

31 437

Skatt på årets resultat

11 257

−49 489

−1 528

−2 225

−7 006

Årets resultat

−36 654

180 393

4 944

6 843

24 431

BALANSRÄKNING

2023-022022-022021-022020-022019-02
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

14 540

7 401

9 776

0

0

Materiella anläggningstillgångar

5 392

7 861

10 966

8 945

4 998

Finansiella anläggningstillgångar

1 136

0

524

2 052

4 287

Summa anläggningstillgångar

21 068

15 262

21 266

10 997

9 285

Färdiga varor och handelsvaror

104

47

95

83

50

Kundfordringar

76 649

301 277

201 689

73 219

73 713

Kassa och bank

0

1

1

1

1 372

Summa omsättningstillgångar

436 978

887 548

489 658

241 433

187 324

Summa tillgångar

458 046

902 810

510 924

252 430

196 609

Summa fritt eget kapital

184 425

228 218

45 450

50 282

43 439

Summa eget kapital

206 105

242 759

62 366

57 422

50 579

Summa avsättningar

6 605

0

0

7 137

29 653

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

41 195

98 914

69 279

54 792

43 282

Summa kortfristiga skulder

164 388

564 827

424 282

155 496

74 348

Summa eget kapital och skulder

458 046

902 810

510 924

252 430

196 609

Ladda ner gratis årsredovisning

Samtrans Omsorgsresor AB

Org.nr 556291-1965

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter