Proff

Samtrans Omsorgsresor AB

Org.nr556291-1965
AdressKorta gatan 7, 171 54 Solna

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-022022-022021-022020-022019-02
Startdatum

2022-03-01

2021-03-01

2020-03-01

2019-03-01

2018-01-01

Slutdatum

2023-02-28

2022-02-28

2021-02-28

2020-02-28

2019-02-28

LÖNER

2023-022022-022021-022020-022019-02
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD3 3129 9772 4052 0212 253
Löner övriga52 560120 64860 46939 24245 142

RESULTATRÄKNING

2023-022022-022021-022020-022019-02
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning791 4172 043 5951 065 595722 853802 919
Avskrivningar och nedskrivningar−5 754−5 509−3 591−3 118−2 983
Summa rörelsekostnader−734 114−1 450 676−802 167−647 454−760 355
Rörelseresultat efter avskrivningar57 303592 919263 42875 39942 564
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter3 956052178
Räntekostnader och liknande resultatposter−72−84−61−9−1
Resultat efter finansiella tillgångar61 187592 835263 37275 41142 641
Resultat före skatt−47 911229 8826 4729 06831 437
Skatt på årets resultat11 257−49 489−1 528−2 225−7 006
Årets resultat−36 654180 3934 9446 84324 431

BALANSRÄKNING

2023-022022-022021-022020-022019-02
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar14 5407 4019 77600
Materiella anläggningstillgångar5 3927 86110 9668 9454 998
Finansiella anläggningstillgångar1 13605242 0524 287
Summa anläggningstillgångar21 06815 26221 26610 9979 285
Färdiga varor och handelsvaror10447958350
Kundfordringar76 649301 277201 68973 21973 713
Kassa och bank01111 372
Summa omsättningstillgångar436 978887 548489 658241 433187 324
Summa tillgångar458 046902 810510 924252 430196 609
Summa fritt eget kapital184 425228 21845 45050 28243 439
Summa eget kapital206 105242 75962 36657 42250 579
Summa avsättningar6 605007 13729 653
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder41 19598 91469 27954 79243 282
Summa kortfristiga skulder164 388564 827424 282155 49674 348
Summa eget kapital och skulder458 046902 810510 924252 430196 609
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Samtrans Omsorgsresor AB

Org.nr 556291-1965

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter