Proff

Scania Cv Aktiebolag

Org.nr556084-0976
AdressNyköpingsvägen 33-41, 151 32 Södertälje

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD62 00091 000−32 00093 00097 000
Löner övriga9 821 0009 117 0007 852 0007 884 0006 964 000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning87 876 00083 046 00068 171 00093 623 00089 951 000
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader0−5 230 000000
Rörelseresultat efter avskrivningar−8 636 000−5 707 000−2 090 0005 358 0002 214 000
Föreslagen utdelning9 500 0006 000 000009 500 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter9 687 0007 038 0005 996 0007 143 0004 657 000
Räntekostnader och liknande resultatposter−675 000−214 000−261 000−2 191 000−1 495 000
Resultat efter finansiella tillgångar−2 394 000−638 0001 717 00010 310 0005 376 000
Resultat före skatt2 684 000583 0003 665 0009 585 0005 020 000
Skatt på årets resultat556 000115 000−71 000−969 000−653 000
Årets resultat3 240 000698 0003 594 0008 616 0004 367 000

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar191 000140 000145 000187 000149 000
Materiella anläggningstillgångar19 780 00019 813 00019 140 00017 200 00016 287 000
Finansiella anläggningstillgångar123 382 000109 685 000114 995 000113 856 00099 800 000
Summa anläggningstillgångar143 353 000129 638 000134 280 000131 243 000116 236 000
Färdiga varor och handelsvaror13 966 0009 880 0008 711 0008 180 0009 927 000
Kundfordringar1 678 0001 552 000881 000747 0001 069 000
Kassa och bank3 789 0004 131 0003 738 0003 210 0001 253 000
Summa omsättningstillgångar55 467 00056 049 00056 373 00044 863 00034 623 000
Summa tillgångar198 820 000185 687 000190 653 000176 106 000150 859 000
Summa fritt eget kapital42 398 00045 158 00044 461 00040 886 00041 813 000
Summa eget kapital42 545 00045 305 00044 608 00041 033 00041 960 000
Summa avsättningar5 548 00014 200 0008 934 0008 763 0009 314 000
Summa långfristiga skulder58 747 00048 499 00042 052 00045 695 00039 199 000
Leverantörsskulder12 989 00010 080 0009 278 000010 764 000
Summa kortfristiga skulder89 840 00071 669 00088 683 00072 950 00053 996 000
Summa eget kapital och skulder198 820 000185 687 000190 653 000176 106 000150 859 000
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Scania Cv Aktiebolag

Org.nr 556084-0976

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter