Proff

Serneke Group Ab (Publ)

Org.nr556669-4153
AdressGöteborg

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga65 000-31 00052 00038 000
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning185 000155 00088 000178 000143 000
Avskrivningar och nedskrivningar0----
Summa rörelsekostnader−186 000−157 000−95 000−192 000−113 000
Rörelseresultat efter avskrivningar−1 000−2 000−7 000−14 00030 000
Finansiella intäkter−14 000−17 000−7 000−42 000−2 000
Finansiella kostnader−31 000−52 000−101 000−49 000−48 000
Resultat efter finansnetto−46 000−71 000−115 000−105 000−20 000
Resultat före skatt−46 000−71 000−115 000−105 0002 000
Skatt på årets resultat−2 0001 00003 000−19 000
Årets resultat−48 000−70 000−115 000−102 000−17 000

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar10 0008 0009 00013 00012 000
Finansiella anläggningstillgångar597 000377 000322 000316 000184 000
Summa anläggningstillgångar607 000385 000331 000329 000196 000
Färdiga varor och handelsvaror002 0002 0003 000
Kundfordringar00000
Kassa och bank1 000313 000115 00066 000310 000
Summa omsättningstillgångar1 393 0001 813 0001 495 0001 794 0001 885 000
Summa tillgångar2 000 0002 198 0001 826 0002 123 0002 081 000
Summa fritt eget kapital487 000527 000425 000414 000502 000
Summa eget kapital490 000530 000428 000417 000505 000
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder11 0005 000524 000701 000702 000
Leverantörsskulder11 0008 0009 00022 00021 000
Summa kortfristiga skulder1 499 0001 664 000874 0001 005 000874 000
Summa eget kapital och skulder2 000 0002 198 0001 826 0002 123 0002 081 000
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Serneke Group Ab (Publ)

Org.nr 556669-4153

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter