Proff

Serneke Sverige AB

Org.nr556621-6908
AdressKvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD3 1674 4602 7082 2742 039
Löner övriga580 206593 006567 569374 831338 787

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning8 982 5198 236 8206 502 7645 811 6535 454 645
Avskrivningar och nedskrivningar−26 685−25 593−25 993−15 361−13 091
Summa rörelsekostnader−9 238 408−8 348 190−6 962 993−5 722 139−5 374 706
Rörelseresultat efter avskrivningar−255 889−111 370−460 22989 51479 939
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter7957 6775 451−2 428−1 952
Räntekostnader och liknande resultatposter−22 224−14 896−8 948−3 071−1 637
Resultat efter finansiella tillgångar−296 349−118 589−465 07083 96476 350
Resultat före skatt106 631−79 363−463 95764 20058 353
Skatt på årets resultat−30 06912 62192 771−172−659
Årets resultat76 562−66 742−371 18664 02857 694

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar4 0066 2958 58410 87313 162
Materiella anläggningstillgångar74 66282 92783 93056 44745 684
Finansiella anläggningstillgångar156 540187 690175 24289 60984 816
Summa anläggningstillgångar235 208276 912267 756156 929143 662
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar887 472885 011943 178698 383847 312
Kassa och bank9 25817 7002 86610 6555 328
Summa omsättningstillgångar3 338 2822 674 4842 343 4281 763 6121 793 773
Summa tillgångar3 573 4902 951 3962 611 1841 920 5411 937 435
Summa fritt eget kapital377 42072 75389 393446 648376 705
Summa eget kapital388 44083 773100 413457 668387 725
Summa avsättningar111 175117 241104 04762 75324 104
Summa långfristiga skulder196 82554 90145 10336 36828 004
Leverantörsskulder1 262 2911 264 4581 025 723817 446784 974
Summa kortfristiga skulder2 877 0502 695 4812 361 6211 363 7521 497 602
Summa eget kapital och skulder3 573 4902 951 3962 611 1841 920 5411 937 435
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Serneke Sverige AB

Org.nr 556621-6908

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter