Proff

SF Södermalm AB

Org.nr556795-3236
AdressBarnängsgatan 50 C, 116 48 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning002 35000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning13 96116 1197 4396 3468 171
Avskrivningar och nedskrivningar0000−38
Summa rörelsekostnader−14 615−15 105−7 668−6 468−10 212
Rörelseresultat efter avskrivningar−6541 014−228−121−2 042
Finansiella intäkter625016061 432
Finansiella kostnader−1 216−20−61−2
Resultat efter finansnetto−1 8641 013273423−611
Resultat före skatt−1 8646142 6731 623−573
Skatt på årets resultat0−146−28100
Årets resultat−1 8644682 3921 623−573

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar5821 7821 7822 0122 688
Summa anläggningstillgångar5821 7821 7822 0122 688
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar16939610155
Kassa och bank1 8866 4163 2172 6611 773
Summa omsättningstillgångar3 0537 6834 0854 5253 505
Summa tillgångar3 6359 4655 8676 5376 193
Summa fritt eget kapital−1 1297352 6182 8741 251
Summa eget kapital−1 0288362 7192 9881 365
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder480401421192202
Summa kortfristiga skulder4 6638 6293 1483 5494 828
Summa eget kapital och skulder3 6359 4655 8676 5376 193
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

SF Södermalm AB

Org.nr 556795-3236

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter