Proff
Proff

Sgm Restauranger i Göteborg AB

Org.nr559034-7950
AdressÖjersjövägen 6 B, 433 50 Öjersjö

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

0

0

0

0

0

Avskrivningar och nedskrivningar

0

−18

−18

−18

−18

Summa rörelsekostnader

−18

−38

−42

−43

−82

Rörelseresultat efter avskrivningar

−18

−38

−42

−43

−82

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

0

−2

Resultat efter finansiella tillgångar

−18

−37

−41

−43

−83

Resultat före skatt

−18

−37

−41

−43

−83

Skatt på årets resultat

0

0

0

0

0

Årets resultat

−18

−37

−41

−43

−83

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

18

35

53

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

0

0

18

35

53

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

0

0

Kassa och bank

0

0

0

0

4

Summa omsättningstillgångar

1 852

1 850

1 850

1 851

1 854

Summa tillgångar

1 852

1 850

1 868

1 886

1 907

Summa fritt eget kapital

1 705

1 723

1 760

1 801

1 844

Summa eget kapital

1 755

1 773

1 810

1 851

1 894

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

0

0

0

0

0

Summa kortfristiga skulder

97

77

58

35

13

Summa eget kapital och skulder

1 852

1 850

1 868

1 886

1 907

Ladda ner gratis årsredovisning

Sgm Restauranger i Göteborg AB

Org.nr 559034-7950

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter