Proff

SJ AB

Org.nr556196-1599
AdressVasagatan 10, 111 20 Stockholm

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD35 00035 00025 00029 000-
Löner övriga1 421 0001 356 0001 427 0001 357 000-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning7 060 0005 143 0004 414 0007 722 0000
Avskrivningar och nedskrivningar−741 000−684 000−635 000−774 000-
Summa rörelsekostnader−6 725 000−5 985 000−6 225 000−7 114 000-
Rörelseresultat efter avskrivningar335 000−842 000−1 811 000609 0000
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter−204 000−117 00023 000128 0000
Räntekostnader och liknande resultatposter−27 000−16 000−11 000−9 0000
Resultat efter finansiella tillgångar60 000−983 000−1 810 000725 000-
Resultat före skatt178 000−936 000−1 382 000549 0000
Skatt på årets resultat−87 000160 000283 000−99 000-
Årets resultat91 000−776 000−1 099 000450 000-

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar188 000287 000341 000239 000-
Materiella anläggningstillgångar5 696 0004 916 0004 964 0005 033 000-
Finansiella anläggningstillgångar129 000255 000341 000168 000-
Summa anläggningstillgångar6 013 0005 459 0005 645 0005 440 000-
Färdiga varor och handelsvaror68 0006 0008 0009 000-
Kundfordringar184 000155 000116 000192 000-
Kassa och bank400 0001 047 0001 621 000203 000-
Summa omsättningstillgångar1 838 0002 294 0003 047 0003 356 000-
Summa tillgångar7 851 0007 753 0008 692 0008 796 000-
Summa fritt eget kapital2 060 0001 976 0002 758 0004 175 0000
Summa eget kapital2 986 0002 890 0003 664 0004 775 000-
Summa avsättningar752 000794 000898 000910 000-
Summa långfristiga skulder1 660 0001 819 0002 167 000768 000-
Leverantörsskulder516 000361 000427 000549 000-
Summa kortfristiga skulder2 453 0002 250 0001 962 0001 959 000-
Summa eget kapital och skulder7 851 0007 753 0008 692 0008 796 000-
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

SJ AB

Org.nr 556196-1599

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter