Proff

Skärpa Holding AB

Org.nr556793-9284
AdressStora metsjö, 585 92 Linköping

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdatum

2022-07-01

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

Slutdatum

2023-06-30

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

LÖNER & UTDELNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00000
Löner övriga00000
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning3860125132246
Avskrivningar och nedskrivningar0000−8
Summa rörelsekostnader−117−101−137−144−238
Rörelseresultat efter avskrivningar−79−41−13−129
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader000−924−7
Resultat efter finansnetto−80−41−13−9352
Resultat före skatt−800−13−9352
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat−800−13−9352

BALANSRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar0000800
Summa anläggningstillgångar0000800
Färdiga varor och handelsvaror886913923930938
Kundfordringar02312114
Kassa och bank772067
Summa omsättningstillgångar9801 0389949741 095
Summa tillgångar9801 0389949741 895
Summa fritt eget kapital−78111414
Summa eget kapital22101101114114
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder7968006295891 524
Leverantörsskulder7442654233
Summa kortfristiga skulder162136263272257
Summa eget kapital och skulder9801 0389949741 895
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Skärpa Holding AB

Org.nr 556793-9284

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter