Proff

Stadium Fastigheter AB

Org.nr559343-8731
AdressNorrköping

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-082022-08
Startdatum

2022-09-01

2021-11-01

Slutdatum

2023-08-31

2022-08-31

LÖNER & UTDELNING

2023-082022-08
ValutakodSEKSEK
Löner styrelse och VD00
Löner övriga00
Föreslagen utdelning00

RESULTATRÄKNING

2023-082022-08
ValutakodSEKSEK
Omsättning4 1343 389
Avskrivningar och nedskrivningar−775−581
Summa rörelsekostnader−6 320−1 272
Rörelseresultat efter avskrivningar−2 1862 116
Finansiella intäkter934
Finansiella kostnader−975−189
Resultat efter finansnetto−3 0681 931
Resultat före skatt−2481 931
Skatt på årets resultat−206−456
Årets resultat−4541 475

BALANSRÄKNING

2023-082022-08
ValutakodSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00
Materiella anläggningstillgångar19 97419 668
Finansiella anläggningstillgångar00
Summa anläggningstillgångar19 97419 668
Färdiga varor och handelsvaror00
Kundfordringar250
Kassa och bank00
Summa omsättningstillgångar8882 913
Summa tillgångar20 86222 581
Summa fritt eget kapital1 0211 475
Summa eget kapital1 0711 525
Summa avsättningar00
Summa långfristiga skulder18 41320 258
Leverantörsskulder26026
Summa kortfristiga skulder1 378798
Summa eget kapital och skulder20 86222 581
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Stadium Fastigheter AB

Org.nr 559343-8731

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter