Proff

Stadium Ski Aktiebolag

Org.nr556425-2053

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-082022-082021-082020-082019-08
Startdatum

2022-09-01

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

Slutdatum

2023-08-31

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

LÖNER & UTDELNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD--0-0
Löner övriga--0-0
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning45 81059 62249 63744 42157 075
Avskrivningar och nedskrivningar−445−829−690−1 037−1 083
Summa rörelsekostnader−44 782−52 551−47 570−44 744−53 393
Rörelseresultat efter avskrivningar1 0277 0702 068−3243 682
Finansiella intäkter17151129
Finansiella kostnader−222−19−41−74−56
Resultat efter finansnetto8227 0662 027−3863 635
Resultat före skatt43−40271420
Skatt på årets resultat−40−10−9−14
Årets resultat39−401756

BALANSRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar1 3711 4089551 4472 440
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar1 3711 4089551 4472 440
Färdiga varor och handelsvaror6 8435 4485 9276 9244 937
Kundfordringar1 5912 08121884
Kassa och bank675376258136
Summa omsättningstillgångar11 14414 5198 19410 77710 166
Summa tillgångar12 51515 9279 14912 22412 607
Summa fritt eget kapital34−5341712
Summa eget kapital1 2341 1951 2341 2171 212
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder2 1412 6141 0962 8932 933
Summa kortfristiga skulder11 14214 6277 91511 00711 395
Summa eget kapital och skulder12 51515 9279 14912 22412 607
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Stadium Ski Aktiebolag

Org.nr 556425-2053

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter