Proff

Stadium Sweden Aktiebolag

Org.nr556236-4397
AdressNorra Promenaden 63, 602 38 Norrköping

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-082022-082021-082020-082019-08
Startdatum

2022-09-01

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

Slutdatum

2023-08-31

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

LÖNER & UTDELNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD--0-0
Löner övriga474 547445 055425 268428 036447 901
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning4 985 4604 813 1124 740 3754 174 1594 385 608
Avskrivningar och nedskrivningar−21 471−27 326−29 128−36 699−41 091
Summa rörelsekostnader−4 930 317−4 637 439−4 465 151−4 217 801−4 399 581
Rörelseresultat efter avskrivningar55 143175 674275 224−43 642−13 973
Finansiella intäkter49 57561 92635 35621 521200
Finansiella kostnader−41 083−3 550−5 351−6 167−7 499
Resultat efter finansnetto63 635234 050305 229−28 288−21 272
Resultat före skatt48 06956 3013 97220 209−2 707
Skatt på årets resultat−4 499−280−3 37115279
Årets resultat43 57056 02160120 361−2 628

BALANSRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar10 84415 96119 03215 15910 422
Materiella anläggningstillgångar44 14037 79844 65455 29273 598
Finansiella anläggningstillgångar31 77131 73631 87427 75327 688
Summa anläggningstillgångar86 75585 49595 55998 204111 708
Färdiga varor och handelsvaror1 328 0301 301 964862 061917 664985 571
Kundfordringar32 14531 78430 67130 77918 886
Kassa och bank15 78512 452484 428153 67923 980
Summa omsättningstillgångar1 963 7251 971 2011 631 7671 424 6331 435 620
Summa tillgångar2 050 4802 056 6961 727 3261 522 8371 547 328
Summa fritt eget kapital192 494143 94885 280103 14682 785
Summa eget kapital209 338165 768109 747109 14688 785
Summa avsättningar7 5107 6906 2505 6564 501
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder591 408540 877464 065447 383421 473
Summa kortfristiga skulder1 816 1011 861 7131 598 5531 394 1951 436 705
Summa eget kapital och skulder2 050 4802 056 6961 727 3261 522 8371 547 328
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Stadium Sweden Aktiebolag

Org.nr 556236-4397

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter