Proff

Stockholms Kommersiella Fastighets Aktiebolag

Org.nr556105-6499

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00-00
Löner övriga00-00
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−561−460−176−169−160
Rörelseresultat efter avskrivningar−560−460−176−169−160
Finansiella intäkter20 000844 2741 41538 414
Finansiella kostnader−9 161−8 542−8 023−5 887−1 787
Resultat efter finansnetto10 279−8 918−3 925−4 64136 467
Resultat före skatt10 840−8 457−3 749−4 47138 001
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat10 840−8 457−3 749−4 47138 001

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar463 170413 170409 257365 570267 036
Summa anläggningstillgångar463 170413 170409 257365 570267 036
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar1 7457618 7168 56411 609
Summa tillgångar464 914413 931417 973374 133278 645
Summa fritt eget kapital64 20353 36361 82065 56970 040
Summa eget kapital76 20365 36373 82077 56982 040
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder350 0000000
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder38 711348 568344 153296 565196 605
Summa eget kapital och skulder464 914413 931417 973374 133278 645
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Stockholms Kommersiella Fastighets Aktiebolag

Org.nr 556105-6499

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter