Proff

Strykfritt Städhjälp Stockholm AB

Högsta kreditvärdighet

Högsta kreditvärdighet

Org.nr556797-4471
AdressOlaus Magnus väg 44, 121 38 Johanneshov

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning195187183177171

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning36 54938 70131 61329 68027 401
Avskrivningar och nedskrivningar−15000−14
Summa rörelsekostnader−36 041−38 606−31 385−29 350−27 083
Rörelseresultat efter avskrivningar50895228330318
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader−50−10−1−1
Resultat efter finansnetto45894228329317
Resultat före skatt45895228329317
Skatt på årets resultat−106−31−51−73−77
Årets resultat35264177256240

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar6000043
Finansiella anläggningstillgångar3 0033 003000
Summa anläggningstillgångar3 0643 0030043
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar3 3693 8642 9613 0193 337
Kassa och bank3 1895 7455 4783 3382 123
Summa omsättningstillgångar9 78412 62011 2238 7997 616
Summa tillgångar12 84815 62411 2238 7997 659
Summa fritt eget kapital786621740740655
Summa eget kapital886721840840755
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder1 4401 470000
Leverantörsskulder3 0965 2754 7382 5421 651
Summa kortfristiga skulder10 52213 43310 3837 9586 903
Summa eget kapital och skulder12 84815 62411 2238 7997 659
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Strykfritt Städhjälp Stockholm AB

Org.nr 556797-4471

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter