Proff

Sura Vvs AB

Org.nr556694-4434
AdressSagavägen 27, 735 36 Surahammar

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdatum

2022-07-01

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

Slutdatum

2023-06-30

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

LÖNER & UTDELNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning3 1183 4363 0041 6994
Avskrivningar och nedskrivningar−10−25−90
Summa rörelsekostnader−3 352−3 338−2 994−1 569−21
Rörelseresultat efter avskrivningar−131999129−25
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader−7−3−7−50
Resultat efter finansnetto−138962124−25
Resultat före skatt−138962124−25
Skatt på årets resultat0−19000
Årets resultat−138772124−25

BALANSRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar17001290
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar17001290
Färdiga varor och handelsvaror520000
Kundfordringar198352872080
Kassa och bank000030
Summa omsättningstillgångar54962953237934
Summa tillgångar56662953250834
Summa fritt eget kapital−71315452−72
Summa eget kapital9323115415228
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder451071041153
Leverantörsskulder1561792151680
Summa kortfristiga skulder4282912742423
Summa eget kapital och skulder56662953250834
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Sura Vvs AB

Org.nr 556694-4434

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter