Proff

Svalget Återvinning AB

Org.nr556790-7653
AdressLuleå

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-09-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning9 0298 6305 7874 159985
Avskrivningar och nedskrivningar−262−236−227−264−161
Summa rörelsekostnader−8 434−8 421−6 140−5 337−1 388
Rörelseresultat efter avskrivningar596209−354−1 178−403
Finansiella intäkter10613000
Finansiella kostnader−10−20−3
Resultat efter finansnetto701222−356−1 178−407
Resultat före skatt8510169−952−320
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat8510169−952−320

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar4254816278541 080
Finansiella anläggningstillgångar107107107100100
Summa anläggningstillgångar5325887339541 180
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar1 558799985207293
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar8 3457 2054 2202 4071 840
Summa tillgångar8 8777 7924 9543 3613 020
Summa fritt eget kapital1 3765255253561 308
Summa eget kapital1 4766256254561 408
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder1 825730775832475
Summa kortfristiga skulder7 3306 9454 3282 9051 386
Summa eget kapital och skulder8 8777 7924 9543 3613 020
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Svalget Återvinning AB

Org.nr 556790-7653

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter