Proff

Svensk Direktreklam i Hälsingland

Org.nr556801-3220
AdressTegelbruksvägen 26, 821 43 Bollnäs

Tillsammans med de övriga lokala Svensk Direktreklam-företagen har vi stor erfarenhet från miljontals direktreklamutskick. Få media kan jämföra sig med direktreklam när det gäller att nå rätt mottagare med rätt budskap.

Kanske sitter du just nu och funderar på en ny kampanj?

I så fall hjälper vi dig gärna med inspiration och nya idéer om hur du kan öka din försäljning på ett kostnadseffektivt sätt!

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD0----
Löner övriga0----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning10 21810 2959 87510 8709 947
Avskrivningar och nedskrivningar−107−114−116−137−98
Summa rörelsekostnader−10 016−9 948−9 507−10 274−9 410
Rörelseresultat efter avskrivningar203348367595537
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter818191919
Räntekostnader och liknande resultatposter−10−17−196−287−173
Resultat efter finansiella tillgångar201349190327383
Resultat före skatt23214150327383
Skatt på årets resultat−23−46000
Årets resultat0168150327383

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar1 1561 2451 3331 4241 540
Materiella anläggningstillgångar1945719758
Finansiella anläggningstillgångar3662125187250
Summa anläggningstillgångar1 2121 3521 5291 7081 848
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar1 0301 3621 2321 4231 975
Kassa och bank57050870264105
Summa omsättningstillgångar1 8301 9731 5331 7812 360
Summa tillgångar3 0423 3253 0623 4894 208
Summa fritt eget kapital5105−63−213−540
Summa eget kapital10520537−113−440
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder1 0250000
Leverantörsskulder16519152959
Summa kortfristiga skulder1 5582 9452 9853 6024 648
Summa eget kapital och skulder3 0423 3253 0623 4894 208
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Svensk Direktreklam i Hälsingland

Org.nr 556801-3220

Profile-7029269

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter