Proff

Svensk Hypotekspension AB

Org.nr556630-4985
AdressMedborgarplatsen 3, 118 26 Stockholm

Svensk Hypotekspension möjliggör för pensionärer att få loss pengar ur sina bostäder – utan att behöva sälja.

Det görs genom kapitalfrigöringskrediten Hypotekspension, med bostadsrätt eller villa som säkerhet. Hypotekspension är den enda krediten av detta slag i Sverige.

Sedan introduktionen 2005 har över 11 000 kunder utnyttjat möjligheten. I flera andra länder är produkten sedan 30 år en vedertagen och väletablerad lösning för pensionärer.

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 8451 7211 6994052 771
Löner övriga9 3368 2198 5469 2308 699

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning254 128176 490131 05591 48376 397
Avskrivningar och nedskrivningar−831−826−1 152−1 284−916
Summa rörelsekostnader−74 198−69 436−56 027−52 795−44 884
Rörelseresultat efter avskrivningar179 930107 05475 02838 68831 513
Föreslagen utdelning0200 000000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter48 25248 97365 22324 36710 656
Räntekostnader och liknande resultatposter−61 820−73 005−59 789−19 310−7 543
Resultat efter finansiella tillgångar166 10983 02280 33043 74534 626
Resultat före skatt167 27892 67895 87858 71842 644
Skatt på årets resultat−34 504−19 141−20 548−12 511−9 821
Årets resultat132 77473 53775 33046 20732 823

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar3071 0411 7752 5093 244
Materiella anläggningstillgångar15222068436986
Finansiella anläggningstillgångar529 141462 676363 689299 551507 801
Summa anläggningstillgångar529 600463 937365 532302 496512 031
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank52 94919 4006 00611 47712 412
Summa omsättningstillgångar1 542 5831 438 3393 008 9031 261 23622 998
Summa tillgångar2 072 1831 902 2763 374 4351 563 732535 029
Summa fritt eget kapital176 644393 136318 865239 84796 355
Summa eget kapital213 906431 132357 595282 264136 554
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder0000370 000
Leverantörsskulder3 0092 9541 2173 2212 458
Summa kortfristiga skulder1 858 2771 471 1443 016 8401 281 46828 475
Summa eget kapital och skulder2 072 1831 902 2763 374 4351 563 732535 029
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Svensk Hypotekspension AB

Org.nr 556630-4985

Profile-6970156

Öppettider

Måndag
9:00 - 16:30
Tisdag
9:00 - 16:30
Onsdag
9:00 - 16:30
Torsdag
9:00 - 16:30
Fredag
9:00 - 16:30

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter