Proff

Svensk Travsport AB

Org.nr556945-5354
AdressSolvalla travbana, 168 64 Bromma

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD3 8933 6703 1131 7351 553
Löner övriga51 61640 36037 20036 955-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning651 721653 060699 236693 1963 472
Avskrivningar och nedskrivningar−19 826−26 402−62 573−27 5990
Summa rörelsekostnader−2 165 601−2 019 587−2 047 815−2 090 186−48 484
Rörelseresultat efter avskrivningar−1 513 880−1 366 526−1 348 579−1 396 990−45 012
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter4795834483730
Räntekostnader och liknande resultatposter−938−1 151−1 154−1 057−9
Resultat efter finansiella tillgångar−1 514 339−1 367 094−1 349 285−1 397 674−45 021
Resultat före skatt10 242128 214154 363−209 674−34 183
Skatt på årets resultat−10 159−37 804−7 93000
Årets resultat8390 410146 433−209 674−34 183

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar52 45842 44944 40486 51080 000
Materiella anläggningstillgångar3 7173416501 066903
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar56 17542 79045 05487 57680 903
Färdiga varor och handelsvaror8514125176212
Kundfordringar45 23138 32739 57434 89057 684
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar548 856565 125480 929232 226139 892
Summa tillgångar605 031607 915525 983319 802220 795
Summa fritt eget kapital189 606204 236104 778−30 4287 423
Summa eget kapital239 725239 641149 2322 7997 473
Summa avsättningar0019 60000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder40 94748 52546 19729 254110 618
Summa kortfristiga skulder275 473294 858344 799317 003213 322
Summa eget kapital och skulder605 031607 915525 983319 802220 795
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Svensk Travsport AB

Org.nr 556945-5354

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter