Proff
Proff

Svenska Rehaboteket AB

Org.nr556882-3297
AdressStaffansväg 6B, 19278 Sollentuna

Rehaboteket.se erbjuder marknadens mest funktionella produkter i kombination med personlig service iform av rådgivning och hjälp per mail eller telefon.

Vi expanderar regelbundet vårt sortiment av produkter för att alltid kunna erbjuda ett komplett sortiment av produkter för bästa resultat. Vi erbjuder alltid flera alternativa produkter för respektive problem för att alltid ha valmöjlighet för optimal indivudella val. Produktsortimentet är noga utvalt och består endast av produkter av bästa kvalitet och funktion som primära parametrar i vårt urval. 

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

0

Löner övriga

-

-

-

-

0

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

39 988

48 097

44 871

32 837

27 755

Avskrivningar och nedskrivningar

−9

−9

−5

0

−56

Summa rörelsekostnader

−39 163

−45 595

−42 136

−30 397

−26 047

Rörelseresultat efter avskrivningar

824

2 502

2 736

2 441

1 708

Utdelningar

3 000

0

1 600

1 000

800

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

1

0

0

0

92

Räntekostnader och liknande resultatposter

−10

−4

−4

−10

0

Resultat efter finansiella tillgångar

816

2 497

2 733

2 430

1 800

Resultat före skatt

815

2 497

2 733

2 430

1 800

Skatt på årets resultat

−178

−524

−599

−526

−403

Årets resultat

637

1 973

2 134

1 904

1 397

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

5

14

23

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

5

14

23

0

0

Färdiga varor och handelsvaror

3 492

3 881

2 748

2 061

1 400

Kundfordringar

717

551

1 387

1 281

1 141

Kassa och bank

6 961

6 599

5 884

4 354

3 991

Summa omsättningstillgångar

11 873

11 423

10 577

7 978

6 766

Summa tillgångar

11 877

11 437

10 600

7 978

6 766

Summa fritt eget kapital

7 911

7 274

6 901

5 767

4 663

Summa eget kapital

7 961

7 324

6 951

5 817

4 713

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

2 162

2 544

1 423

810

794

Summa kortfristiga skulder

3 916

4 113

3 649

2 161

2 053

Summa eget kapital och skulder

11 877

11 437

10 600

7 978

6 766

Ladda ner gratis årsredovisning

Svenska Rehaboteket AB

Org.nr 556882-3297

Profile-7040887

Öppningstider

Måndag
Dygnet runt
Tisdag
Dygnet runt
Onsdag
Dygnet runt
Torsdag
Dygnet runt
Fredag
Dygnet runt
Lördag
Dygnet runt
Söndag
Dygnet runt

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter