Proff

Svenskt Kosttillskott AB

Org.nr556777-0598
AdressMätarvägen 6 A, 196 37 Kungsängen

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 8291 9161 966−1 742-
Löner övriga20 65423 75920 72415 529-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning283 049294 897295 309202 875174 496
Avskrivningar och nedskrivningar−338−398−785−843−771
Summa rörelsekostnader−271 585−279 719−273 200−196 724−165 571
Rörelseresultat efter avskrivningar11 46415 17722 1096 1508 926
Utdelningar003 20000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter393687224
Räntekostnader och liknande resultatposter−349−118−95−18−22
Resultat efter finansiella tillgångar11 50815 74622 0166 1358 908
Resultat före skatt52 91854 23741 49414 09212 065
Skatt på årets resultat−11 023−11 229−8 925−3 054−2 676
Årets resultat41 89543 00832 56911 0389 389

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar7651 0311 4292 1702 931
Finansiella anläggningstillgångar6 4456 2616 2616 2616 262
Summa anläggningstillgångar7 2107 2927 6908 4309 193
Färdiga varor och handelsvaror53 33143 49036 58035 20026 562
Kundfordringar1 0328881 9833 0062 260
Kassa och bank47 70144 87522 3611 3634 822
Summa omsättningstillgångar104 842110 68697 91754 91945 011
Summa tillgångar112 052117 978105 60763 35054 204
Summa fritt eget kapital41 90543 01035 77215 68015 082
Summa eget kapital42 00543 11035 87215 78015 182
Summa avsättningar1 1791 2341 5741 0740
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder16 93215 94919 40218 21515 483
Summa kortfristiga skulder30 70035 30837 99328 20424 502
Summa eget kapital och skulder112 052117 978105 60763 35054 204
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Svenskt Kosttillskott AB

Org.nr 556777-0598

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter