Proff

Synoptik Sweden Aktiebolag

Org.nr556607-7904
AdressJan Stenbecks Torg 17 4 VÅN, 164 40 Kista

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD4 4443 6982 7212 4232 032
Löner övriga252 669255 649228 412248 728229 256
Föreslagen utdelning80 000198 03700105 000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 193 9181 167 4021 028 1701 105 0011 061 612
Avskrivningar och nedskrivningar−36 950−39 731−42 184−47 319−52 553
Summa rörelsekostnader−1 026 522−990 916−905 448−973 395−909 662
Rörelseresultat efter avskrivningar167 396176 486122 722131 606151 950
Finansiella intäkter10401199135
Finansiella kostnader−769−570−1 012−578−13
Resultat efter finansnetto166 731175 916121 711131 227152 072
Resultat före skatt166 731175 916121 711131 227152 072
Skatt på årets resultat−34 718−38 341−25 381−28 149−33 618
Årets resultat132 013137 57596 330103 078118 454

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar17 01922 68030 25638 56839 102
Materiella anläggningstillgångar90 402109 010120 478132 739138 260
Finansiella anläggningstillgångar0241 464627370
Summa anläggningstillgångar107 421131 714152 198171 934177 732
Färdiga varor och handelsvaror47 25845 17650 86348 17949 106
Kundfordringar490 003428 852271 073107 24840 408
Kassa och bank4 80517 01314 4188 34211 542
Summa omsättningstillgångar605 454584 163430 254201 937151 007
Summa tillgångar712 875715 877582 452373 871328 739
Summa fritt eget kapital350 650415 348273 419178 692181 635
Summa eget kapital356 850421 548279 619184 892187 835
Summa avsättningar4862340060
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder16 63422 66924 86034 14247 748
Summa kortfristiga skulder355 539294 095302 833188 979140 844
Summa eget kapital och skulder712 875715 877582 452373 871328 739
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Synoptik Sweden Aktiebolag

Org.nr 556607-7904

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter