Proff

Systrarna Larssons Butik & Grill AB

Org.nr556963-6300
AdressSödergatan 2, 243 31 Höör

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2022-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122020-122019-122018-122017-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD0-0--
Löner övriga0-0458-
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122020-122019-122018-122017-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning969803842 9733 671
Avskrivningar och nedskrivningar00−91−101−81
Summa rörelsekostnader−31−251−280−2 619−3 550
Rörelseresultat efter avskrivningar64729105354121
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader0−22−62−103−132
Resultat efter finansnetto6470743251−11
Resultat före skatt6470743251−11
Skatt på årets resultat0−32000
Årets resultat6467543251−11

BALANSRÄKNING

2022-122020-122019-122018-122017-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar001 7751 8661 978
Finansiella anläggningstillgångar009018553
Summa anläggningstillgångar001 8652 0512 032
Färdiga varor och handelsvaror000400409
Kundfordringar4074003514118
Kassa och bank7926313862
Summa omsättningstillgångar803743391483502
Summa tillgångar8037432 2572 5342 533
Summa fritt eget kapital12165−126−169−420
Summa eget kapital760704513470219
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder001 4591 5561 777
Leverantörsskulder00276320234
Summa kortfristiga skulder4339284507537
Summa eget kapital och skulder8037432 2572 5342 533
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Systrarna Larssons Butik & Grill AB

Org.nr 556963-6300

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter