Proff
Proff

Tactic Sverige Aktiebolag

Org.nr556535-0468
AdressRökerigatan 19, 121 62 Johanneshov

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

55 802

48 073

37 449

32 294

43 448

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

−18

−25

−25

Summa rörelsekostnader

−51 323

−45 424

−35 736

−31 624

−39 178

Rörelseresultat efter avskrivningar

4 479

2 649

1 713

669

4 271

Utdelningar

5 000

0

3 000

1 008

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

64

35

1 982

271

−85

Räntekostnader och liknande resultatposter

−127

−29

−16

−5

−1

Resultat efter finansiella tillgångar

4 093

2 655

3 677

935

4 184

Resultat före skatt

4 093

2 654

3 677

1 331

4 184

Skatt på årets resultat

−865

−584

−403

−322

−940

Årets resultat

3 228

2 070

3 274

1 009

3 244

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

18

43

Finansiella anläggningstillgångar

11 118

10 909

51

1 278

1 524

Summa anläggningstillgångar

11 118

10 909

51

1 296

1 567

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

7

7

Kundfordringar

12 714

14 623

9 831

9 441

10 329

Kassa och bank

1 384

2 946

1 580

2 113

2 066

Summa omsättningstillgångar

17 752

18 503

13 181

12 030

14 830

Summa tillgångar

28 870

29 411

13 232

13 327

16 398

Summa fritt eget kapital

10 477

9 250

10 180

7 913

9 905

Summa eget kapital

10 597

9 370

10 300

8 033

10 025

Summa avsättningar

0

0

0

1 077

1 023

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

211

211

283

223

333

Summa kortfristiga skulder

18 272

20 041

2 933

4 216

4 955

Summa eget kapital och skulder

28 870

29 411

13 232

13 327

16 398

Ladda ner gratis årsredovisning

Tactic Sverige Aktiebolag

Org.nr 556535-0468

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter