Proff

Tarnost 2 AB

Org.nr559125-3009
AdressTorsgatan 21, 113 21 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD----0
Löner övriga----0

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−26−18−13−12−13
Rörelseresultat efter avskrivningar−26−18−13−12−13
Föreslagen utdelning204195188184177
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter8 4597 7995 8652 5361 710
Räntekostnader och liknande resultatposter00000
Resultat efter finansiella tillgångar8 9567 1445 8522 5231 698
Resultat före skatt8 9567 1455 8522 5231 698
Skatt på årets resultat−66−24−4−90
Årets resultat8 8907 1215 8482 5141 698

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar11 0185 6942 1881 2082 570
Summa anläggningstillgångar11 0185 6942 1881 2082 570
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank1 9459 5076 0711 38313 172
Summa omsättningstillgångar12 9179 5076 0711 38314 540
Summa tillgångar23 93415 2018 2592 59117 110
Summa fritt eget kapital23 81115 1168 1832 51817 046
Summa eget kapital23 86115 1668 2332 56817 096
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder7335262314
Summa eget kapital och skulder23 93415 2018 2592 59117 110
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Tarnost 2 AB

Org.nr 559125-3009

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter