Proff

Tåsans Kraftaktiebolag

Org.nr556050-6197
AdressHedvägen 20, 654 60 Karlstad

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-58-69-
Löner övriga94----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning20 60424 47320 60224 20123 067
Avskrivningar och nedskrivningar−4 578−4 716−4 612−4 576−4 070
Summa rörelsekostnader−29 676−23 108−19 310−22 926−22 114
Rörelseresultat efter avskrivningar−9 0721 3651 2921 275953
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter10 86287878758
Räntekostnader och liknande resultatposter−1 790−1 452−1 379−1 362−1 011
Resultat efter finansiella tillgångar00000
Resultat före skatt2 550300100150700
Skatt på årets resultat249−44−3−13−142
Årets resultat2 79925697137558

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar138 948142 973146 827147 856150 730
Finansiella anläggningstillgångar212935941944958
Summa anläggningstillgångar139 160143 908147 768148 800151 688
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar71 6532 2851 3041 905
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar29 62626 64420 64823 39132 649
Summa tillgångar168 786170 552168 416172 191184 337
Summa fritt eget kapital4 4251 6261 3701 2731 137
Summa eget kapital6 8714 0723 8163 7193 583
Summa avsättningar038000
Summa långfristiga skulder140 000155 000155 000155 000155 000
Leverantörsskulder4 8314 76001 9518 180
Summa kortfristiga skulder20 9157 8925 7509 52221 654
Summa eget kapital och skulder168 786170 552168 416172 191184 337
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Tåsans Kraftaktiebolag

Org.nr 556050-6197

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter