Proff

Teknik i Väst AB

Org.nr559169-8666
AdressÖstra Esplanaden 5, 671 31 Arvika

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2018-09-03

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 0511 1149591 635
Löner övriga66 40767 12264 15959 679
Föreslagen utdelning0000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Omsättning202 753133 943128 151131 538
Avskrivningar och nedskrivningar−6 660−5 926−5 590−5 034
Summa rörelsekostnader−201 721−132 448−126 293−131 168
Rörelseresultat efter avskrivningar1 0321 4951 858370
Finansiella intäkter45887700
Finansiella kostnader−481−443−504−148
Resultat efter finansnetto1 0091 9291 354222
Resultat före skatt1 00913−56−103
Skatt på årets resultat1−1200
Årets resultat1 0101−56−103

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar0000
Materiella anläggningstillgångar37 08233 01533 12929 027
Finansiella anläggningstillgångar24793800
Summa anläggningstillgångar37 32933 95333 12929 027
Färdiga varor och handelsvaror0000
Kundfordringar9 3772 4102 4672 197
Kassa och bank0000
Summa omsättningstillgångar29 21220 93425 07738 457
Summa tillgångar66 54154 88758 20667 484
Summa fritt eget kapital852−158−159−103
Summa eget kapital1 852842841897
Summa avsättningar0000
Summa långfristiga skulder30 00030 00030 00030 000
Leverantörsskulder6 2582 0728457 669
Summa kortfristiga skulder31 03820 39425 63036 262
Summa eget kapital och skulder66 54154 88758 20667 484
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Teknik i Väst AB

Org.nr 559169-8666

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter