Proff

Terminalleasing i Göteborg Aktiebolag

Org.nr556260-4552

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00000
Löner övriga00000
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning6255494893790
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−1 287−743−674−506−50
Rörelseresultat efter avskrivningar−662−194−185−127−50
Finansiella intäkter2854220737361
Finansiella kostnader−10−9−676−4−4
Resultat efter finansnetto−387220−861607307
Resultat före skatt−387220−2922 033392
Skatt på årets resultat000−3780
Årets resultat−387220−2921 655392

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar159 458156 656156 235150 179149 476
Summa anläggningstillgångar159 458156 656156 235150 179149 476
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank6346 3216 9005 0024 058
Summa omsättningstillgångar6346 3216 9005 3814 058
Summa tillgångar160 092162 978163 136155 561153 534
Summa fritt eget kapital196583364655−1 000
Summa eget kapital95 24795 63495 41595 70694 051
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder56 45359 45359 45359 45359 453
Leverantörsskulder00006
Summa kortfristiga skulder8 3917 8908 26840129
Summa eget kapital och skulder160 092162 978163 136155 561153 534
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Terminalleasing i Göteborg Aktiebolag

Org.nr 556260-4552

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter