Proff

The Pavilion Sweden AB

Org.nr559068-5631
AdressÅrsta, 120 53 Årsta

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning3 9474 5595 4815 131539
Avskrivningar och nedskrivningar−32−82−81−78−72
Summa rörelsekostnader−3 063−4 716−5 467−4 271−1 943
Rörelseresultat efter avskrivningar883−15714860−1 404
Finansiella intäkter00100
Finansiella kostnader−65−24−5−3−3
Resultat efter finansnetto818−18110858−1 407
Resultat före skatt811−26207739
Skatt på årets resultat−1800−18−23−10
Årets resultat631−2625429

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar136168250305383
Finansiella anläggningstillgångar017000
Summa anläggningstillgångar136185250305383
Färdiga varor och handelsvaror39436325100
Kundfordringar005 2503 9380
Kassa och bank5 4384 4599931 067459
Summa omsättningstillgångar7 6496 2629 7446 657967
Summa tillgångar7 7856 4479 9946 9621 350
Summa fritt eget kapital68048747217
Summa eget kapital7309812412267
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder0000399
Leverantörsskulder5845323688
Summa kortfristiga skulder7 0496 3499 8706 840884
Summa eget kapital och skulder7 7856 4479 9946 9621 350
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

The Pavilion Sweden AB

Org.nr 559068-5631

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter