Proff

Ugglebo Arbetareförenings Aktiebolag

Org.nr556001-2022
AdressSödra Åsgatan 15, 816 30 Ockelbo

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 1791 2291 058889808
Löner övriga14 07413 64512 57911 83411 056

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning125 377119 921116 697108 913107 194
Avskrivningar och nedskrivningar−1 742−1 745−1 792−1 961−1 986
Summa rörelsekostnader−124 410−117 642−114 154−107 969−106 740
Rörelseresultat efter avskrivningar9662 2792 542944455
Föreslagen utdelning1 0005000600500
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter191 105424270
Räntekostnader och liknande resultatposter−2−1−1−3−2
Resultat efter finansiella tillgångar9843 3832 582983523
Resultat före skatt1 0173 7602 697997537
Skatt på årets resultat−206−572−583−216−157
Årets resultat8113 1882 114781380

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar24 47824 91121 70223 11224 902
Finansiella anläggningstillgångar9 9196 3054 1092 5061 306
Summa anläggningstillgångar34 39731 21625 81025 61726 208
Färdiga varor och handelsvaror3 7973 5333 6623 1832 829
Kundfordringar338287192354318
Kassa och bank8 21611 53413 20211 66910 809
Summa omsättningstillgångar13 25815 92917 70515 88814 929
Summa tillgångar47 65547 14643 51541 50541 137
Summa fritt eget kapital35 32635 01531 82730 31430 033
Summa eget kapital35 83635 52532 33730 82430 543
Summa avsättningar00045
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder4 7284 5044 5174 4414 979
Summa kortfristiga skulder10 71910 4889 6689 0548 952
Summa eget kapital och skulder47 65547 14643 51541 50541 137
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Ugglebo Arbetareförenings Aktiebolag

Org.nr 556001-2022

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter