Proff

Vasaloppets Marknads Aktiebolag

Org.nr556299-8392
AdressVasaloppets hus, 792 32 Mora

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-082021-082020-082019-082018-08
Startdatum

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

Slutdatum

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning75 87847 81068 93173 87972 780
Avskrivningar och nedskrivningar−1 671−1 460−1 485−1 787−1 570
Summa rörelsekostnader−71 498−44 038−68 347−70 746−70 350
Rörelseresultat efter avskrivningar4 3803 7735833 1332 431
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter383146310
Räntekostnader och liknande resultatposter−8−2−7−120−187
Resultat efter finansiella tillgångar4 7553 7855813 0162 254
Resultat före skatt3 9023 6821612 2211 484
Skatt på årets resultat−632−1 015−150−654−1 398
Årets resultat3 2702 667111 56786

BALANSRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar5 8304 4613 1561 9491 637
Materiella anläggningstillgångar4 3084 6244 8845 1665 025
Finansiella anläggningstillgångar247247247100120
Summa anläggningstillgångar10 3859 3328 2867 2146 783
Färdiga varor och handelsvaror946709795426407
Kundfordringar16 1799 6346 9737 6544 946
Kassa och bank7 1898559462 8206 335
Summa omsättningstillgångar49 94925 52831 77535 87137 245
Summa tillgångar60 33534 86040 06143 08544 028
Summa fritt eget kapital9 0747 3615 7157 2866 639
Summa eget kapital14 39411 1248 4578 4466 879
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00003 500
Leverantörsskulder10 3934 4314 0803 6543 741
Summa kortfristiga skulder40 87019 51827 48830 94430 749
Summa eget kapital och skulder60 33534 86040 06143 08544 028
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Vasaloppets Marknads Aktiebolag

Org.nr 556299-8392

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter