Proff

Väsby Jord & Skog AB

Org.nr556637-6603
AdressVäsby Sevalla, 72595 Västerås

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdatum

2022-05-01

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

Slutdatum

2023-04-30

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

LÖNER & UTDELNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning3 8231 0203 3973 1242 655
Avskrivningar och nedskrivningar−210−203−203−206−255
Summa rörelsekostnader−3 527−2 160−3 455−3 103−2 924
Rörelseresultat efter avskrivningar822−1 421368122−848
Finansiella intäkter73678112842
Finansiella kostnader−92−125−107−103−111
Resultat efter finansnetto803−1 478342147−917
Resultat före skatt71−1 478342147−917
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat71−1 478342147−917

BALANSRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar9388911 0931 2961 502
Finansiella anläggningstillgångar372368296305451
Summa anläggningstillgångar1 3101 2581 3891 6011 953
Färdiga varor och handelsvaror2 1211 5951 8761 4501 349
Kundfordringar15616219223275
Kassa och bank2222111
Summa omsättningstillgångar2 7332 4492 7962 0642 449
Summa tillgångar4 0443 7074 1853 6644 401
Summa fritt eget kapital1518065824194
Summa eget kapital252181759342195
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder01 8069271 4951 819
Leverantörsskulder46181 0458301 275
Summa kortfristiga skulder3 0601 7212 4991 8272 387
Summa eget kapital och skulder4 0443 7074 1853 6644 401
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Väsby Jord & Skog AB

Org.nr 556637-6603

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter