Proff

Västerdala Förvaltning AB

Org.nr556667-4700
AdressBäckaskogsvägen 16, 786 33 Vansbro

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdatum

2022-05-01

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

Slutdatum

2023-04-30

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

LÖNER & UTDELNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-0000
Löner övriga-0000
Föreslagen utdelning06312500

RESULTATRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning453520518625531
Avskrivningar och nedskrivningar−74−67−62−62−85
Summa rörelsekostnader−407−350−311−426−430
Rörelseresultat efter avskrivningar46170206198100
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader−22−19−22−28−33
Resultat efter finansnetto2515118417068
Resultat före skatt24151184171123
Skatt på årets resultat−2−31−39−37−27
Årets resultat2212014513496

BALANSRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar827901875937999
Finansiella anläggningstillgångar409409409409409
Summa anläggningstillgångar1 2361 3091 2831 3461 408
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar01471514
Kassa och bank1935721426
Summa omsättningstillgångar5454794550
Summa tillgångar1 2901 3641 3621 3911 458
Summa fritt eget kapital619659664519386
Summa eget kapital724764769624491
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder290374458542626
Leverantörsskulder00001
Summa kortfristiga skulder276225135224341
Summa eget kapital och skulder1 2901 3641 3621 3911 458
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Västerdala Förvaltning AB

Org.nr 556667-4700

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter