Proff

Västerdala Service Aktiebolag

Org.nr556458-8274
AdressVerkstadsvägen 4, 786 33 Vansbro

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdatum

2022-05-01

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

Slutdatum

2023-04-30

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

LÖNER

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning9 3159 3389 0669 5789 678
Avskrivningar och nedskrivningar00−24−55−62
Summa rörelsekostnader−9 074−9 398−8 984−9 421−9 447
Rörelseresultat efter avskrivningar240−6083158230
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter−12−14−8−13−9
Resultat efter finansiella tillgångar229−7574144221
Resultat före skatt229−7574179222
Skatt på årets resultat−330−10−45−51
Årets resultat196−7564134171

BALANSRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar0002266
Materiella anläggningstillgångar000830
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar0003096
Färdiga varor och handelsvaror1 3271 2051 4281 2231 260
Kundfordringar664709378567489
Kassa och bank7420157172318
Summa omsättningstillgångar2 1602 0692 0922 0372 149
Summa tillgångar2 1602 0692 0922 0672 245
Summa fritt eget kapital1 080884959895761
Summa eget kapital1 2931 0971 1721 108974
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder051000
Leverantörsskulder436551519450837
Summa kortfristiga skulder8679219209591 237
Summa eget kapital och skulder2 1602 0692 0922 0672 245
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Västerdala Service Aktiebolag

Org.nr 556458-8274

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter