Proff

Vätterledens Invest AB

Org.nr556133-3575
AdressLennart Torstenssonsg. 5, 412 56 Göteborg

Vätterledens Invest AB grundades av Nils-Olov Jönsson, som fortfarande idag står som ägare. Sedan starten 1969 har koncernen vuxit stadigt och verksamheten är i ständig förändring. De bolag som VIAB idag äger eller har andelar i finns inom vitt skilda branscher – formsprutad plast, belysning, vindkraft, e-handel och avancerad nanoteknik är bara några exempel. Bolaget blev industrikoncern på allvar 1985 då Traryds Fönster och Steelform förvärvades.

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 9981 5861 2491 2481 251
Löner övriga6 1706 4516 2446 0695 108

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning17 3235 8785 8735 5314 333
Avskrivningar och nedskrivningar−1 075−1 136−1 173−985−860
Summa rörelsekostnader−22 657−21 494−20 099−20 501−19 897
Rörelseresultat efter avskrivningar−5 334−15 616−14 226−14 970−15 564
Utdelningar46 00000050 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter14 026−29 52535 24518 79025 705
Räntekostnader och liknande resultatposter−17 272−10 336−14 444−14 551−11 779
Resultat efter finansiella tillgångar−21 976−55 4776 575−10 731−1 638
Resultat före skatt19 119−10 95019 2261 18256 266
Skatt på årets resultat−6 183−7 290778−126−10 169
Årets resultat12 936−18 24020 0041 05646 097

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar449674899736511
Materiella anläggningstillgångar5 82417 02515 21915 85416 901
Finansiella anläggningstillgångar996 596998 225910 5101 216 5531 177 684
Summa anläggningstillgångar1 002 8691 015 924926 6281 233 1431 195 096
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar82224749934
Kassa och bank3187 77446 1912 47027 976
Summa omsättningstillgångar210 181232 637225 775281 764317 822
Summa tillgångar1 213 0501 248 5611 152 4031 514 9071 512 918
Summa fritt eget kapital436 605573 669691 909671 905720 849
Summa eget kapital437 805574 869693 109673 105722 049
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder258 728274 315280 147425 008453 620
Leverantörsskulder1 4502 2001 3321 3341 460
Summa kortfristiga skulder446 824334 950125 129358 043278 307
Summa eget kapital och skulder1 213 0501 248 5611 152 4031 514 9071 512 918
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Vätterledens Invest AB

Org.nr 556133-3575

Profile-6966543

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter