Proff

Veidekke Entreprenad AB

Org.nr556508-6583
AdressSvetsarvägen 12 4 Tr, 171 41 Solna

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD7 13513 040--0
Löner övriga824 748857 934859 311767 506693 758

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning7 288 4507 728 5697 226 6136 820 6056 941 091
Avskrivningar och nedskrivningar−57 136−62 376−64 849−50 275−38 443
Summa rörelsekostnader−7 341 121−7 630 659−7 143 068−6 954 430−6 937 704
Rörelseresultat efter avskrivningar−52 67197 91083 545−133 8253 387
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter772 454−2 484−12 519−86 560−7 037
Räntekostnader och liknande resultatposter−3 399−733−3 356−569−3 867
Resultat efter finansiella tillgångar716 00294 693−94 743−220 954−7 517
Resultat före skatt749 08021 753−25 299−152 859−101 551
Skatt på årets resultat1 328−5 877−31 55338 090−8 589
Årets resultat750 40815 876−56 852−114 769−110 140

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar11 33115 97221 5013 1583 753
Materiella anläggningstillgångar178 171193 520237 228169 984145 804
Finansiella anläggningstillgångar861 716818 888735 551797 488894 500
Summa anläggningstillgångar1 051 2181 028 380994 280970 6301 044 057
Färdiga varor och handelsvaror16416445100
Kundfordringar931 729924 943989 894816 198785 853
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar2 908 8392 539 0452 352 3852 126 8542 186 150
Summa tillgångar3 960 0573 567 4253 346 6653 097 4843 230 207
Summa fritt eget kapital1 319 057568 362551 868608 693553 136
Summa eget kapital1 422 367671 672655 178712 003656 446
Summa avsättningar292 862291 209296 221326 101118 028
Summa långfristiga skulder28 15936 33235 72825 110155 423
Leverantörsskulder548 682619 232617 213528 985652 734
Summa kortfristiga skulder2 142 3012 498 8652 311 6302 001 4172 262 670
Summa eget kapital och skulder3 960 0573 567 4253 346 6653 097 4843 230 207
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Veidekke Entreprenad AB

Org.nr 556508-6583

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter