Proff
Proff

Vindpark Vänern Kraft AB

Org.nr556721-4613
AdressHedvägen 20, 654 60 Karlstad

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

57

212

174

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

0

0

2 437

26 044

20 778

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

−2 680

−2 819

Summa rörelsekostnader

−194

−142

−2 851

−18 327

−16 247

Rörelseresultat efter avskrivningar

−194

−142

−414

7 717

4 531

Utdelningar

32 000

130 500

70 829

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

174

0

14

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

−1 019

−1 046

Resultat efter finansiella tillgångar

−20

−142

−400

6 698

3 485

Resultat före skatt

34 438

144 236

70 429

6 698

3 485

Skatt på årets resultat

0

0

0

−33

0

Årets resultat

34 438

144 236

70 429

6 665

3 485

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

12

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

30 389

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

0

0

0

0

30 401

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

14

42

123

Kassa och bank

0

0

0

8 670

0

Summa omsättningstillgångar

58 679

154 842

81 456

12 683

7 714

Summa tillgångar

58 679

154 842

81 456

12 683

38 115

Summa fritt eget kapital

58 559

154 621

81 214

10 784

4 119

Summa eget kapital

58 659

154 721

81 314

10 884

4 219

Summa avsättningar

0

0

0

0

9 195

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

21 520

Leverantörsskulder

0

102

102

1 052

1 111

Summa kortfristiga skulder

20

121

142

1 799

3 181

Summa eget kapital och skulder

58 679

154 842

81 456

12 683

38 115

Ladda ner gratis årsredovisning

Vindpark Vänern Kraft AB

Org.nr 556721-4613

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter